THE CHANGE

Öka ditt kommunikationskapital med vassaste verktygen – PR och rörligt content

Vi ser stora förändringar som är avgörande för om ditt varumärke och din kommunikation kommer att vara framgångsrik. En ökande reklamtrötthet, förändrad mediekonsumtion och konsumenter som är mer medvetna och förväntar sig att varumärken tar ställning och vågar stå för någonting. Helst förpackat i rörlig form. Varumärkets kommunikationskapital är viktigare än någonsin.
Enligt Cisco 2019 är över 80% av kommunikation rörlig redan 2022.
Följande områden är oerhört viktiga i den nya tidens kommunikation för att bygga ditt kommunikationskapital*:
Engagemang gällande hållbarhet och miljö, gärna med utgångspunkt i de Globala 2030-målen.
Mejsla ut tydliga frågeställningar och våga vara med i samtalet i både köpt och icke köpt media.
Relevant och intressant content.
Tydlig och genomtänkt närvaro på olika digitala plattformar som YouTube.
Anpassa närvaro utifrån målgruppens krav på ständig närvaro.
Den snabba bredbandsutbyggnaden och utvecklingen av smarta mobiler har åstadkommit stora förändringar på kort tid. Nu när 5G är här finns en helt annan kapacitet i näten som driver på utvecklingen med rörligt innehåll i alla kanaler.
Vi har utifrån denna snabba utveckling och förändrade verklighet utformat konceptet ”Den nya tidens kommunikation”.  Vi kan hjälpa dig med insikter om hur just ditt företag/varumärke kan lyckas ännu bättre. Kontakta oss och boka en tid för en kort presentation!
*Kommunikationskapital är det värde du bygger upp över tid genom din kommunikation. Det gör att din målgrupp vill återkomma och se mer från dig. En förutsättning för effekt och bygga din affär.
mobile-logo@2x_black

”Let Us Tell Your Story…”
Visuell Norden – Ett PR- & contentbolag för den nya tidens kommunikation