ÖKA DITT
KOMMUNIKATIONS-
KAPITAL

Vi fokuserar på att öka våra kunders kommunikationskapital och arbetar med PR och rörligt content som är några av de mest effektiva verktygen. I enlighet med forskningen om vikten av företagens kommunikationskapital för att bibehålla och attrahera sin målgrupp.
Källa: Publicerad i Journal of Advertising. Exploring Advertising Equity: How a Brands Past Communication May Affect Consumer Willingness to Approach Its Future Communication.
YouTube är idag den största och snabbast växande kommunikationskanalen och absolut nödvändig i kommunikation mot alla under 45 år. Det är också den kanal som ökar mest i äldre målgrupper.
För att lyckas på YouTube behöver du ha en tydlig strategi för din närvaro. De viktigaste parametrarna är följande:
– Skapa relevant innehåll som tittaren väljer att se.
– Säkerställ tittande och räckvidd – organiskt och betalt.
– Ta fram en tydlig. innehållsstrategi
Välkommen att kontakta oss för en kort presentation av Den nya tidens kommunikation.
Nedan återfinns några av de områden vi bevakar dagligen.  Här har vi en bred och djup kunskap som vi har stor nytta av när vi hjälper företag, organisationer och varumärken att öka sitt kommunikationskaptial.
KONTAKTA OSS

Den nya tidens kommunikation

Vi har utifrån nya insikter kompletterat vår arbetsmodell för PR & Content med en unik modell för närvaro och kommunikation på YouTube. Det ingår i vårt koncept Den nya tidens kommunikation.
YouTube är idag den största och snabbast växande kommunikationskanalen och absolut nödvändig i kommunikation mot alla under 45 år. Det är också den kanal som ökar mest i äldre målgrupper.
Visuell ICE Breaker Model är ett strategiskt verktyg för YouTube. ICE står för Impact, Content och Effects och är parametrar som är avgörande beroende på vilken strategisk inriktning som är bäst när vi väger in varumärke, målsättning och kännedom.
Välkommen att kontakta oss för en kort presentation av Den nya tidens kommunikation.
Nedan återfinns några av de områden vi bevakar dagligen.  Här har vi en bred och djup kunskap som vi har stor nytta av när vi implementerar vårt strategiska verktyg ICE Breaker Model.

BYGG & INDUSTRI

Digitala innovationer och hållbarhet driver utvecklingen

Sedan många år tillbaka har vi dagligen följt utvecklingen inom sektorn bygg- och industri där digitaliseringen börjar ta fart på riktigt. Industrin ligger längre fram än bygghandeln, här ser vi en mängd olika digitala innovationer som både förenklar och förbättrar industrisektorn. Inom byggsektorn gäller det att ligga i framkant, även här kommer e-handel och digitala verktyg att dominera inom en inte alltför snar framtid. Med vår kunskap och förståelse för bygg- och industri hjälper vi uppdragsgivare med att bygga varumärket och stärka affären.

RETAIL OCH E-HANDEL

Ta plats i den digitala kapprustningen för framtiden

Det händer otroligt mycket när det gäller utvecklingen av e-handeln. Ingen bransch, ingen aktör kommer att stå utanför i framtiden. E-handeln står också inför stora förändringar och utmaningar, inte minst när det gäller miljöfrågan. Vi följer utvecklingen noga och gräver fram fakta varje dag. Vår utmaning består i att se till att våra uppdragsgivare är pålästa och rustade inför den strukturella omvandling som sker inom det digitala och främst e-handeln. Vi lyckas bra med vår utmaning, våra uppdragsgivare ligger långt fram i både kunskap och närvaro och tar plats i informationsflödet som experter. Tillsammans skapar vi en position som stimulerar uppdragsgivarens affär inom e- handel på ett hållbart sätt.

HÄLSA

En av de starkast växande branscherna

Hälsosektorn är ett område som växer i betydelse på många sätt. Informationsflödet om hälsa ökar och skapar en ökad medvetenhet som berör hela samhället. Med gedigen erfarenhet från flera olika områden i branschen ser vi många möjligheter till att göra skillnad och lyfta frågor och ämnen på relevant och professionellt sätt.

SAMHÄLLS-FRÅGOR

Alla vinner på att våga ta ställning i viktiga frågor

Att visa varumärkets värderingar genom att ta del av samhällsdebatten på något sätt blir allt viktigare och ses idag som något av en hygienfaktor. Att välja samverkan med varumärken som står för likvärdiga och tydliga värderingar är lika viktigt för kunder, partners som för anställda. Vi har verkat inom samhällsfrågor för olika varumärken i många år och kommer från journalistiken där grunden är ämnen som berör, engagerar och inspirerar mottagaren. Att koppla ihop varumärken med samhällsfrågor på olika sätt är något vi ägnar lite extra omsorg. Stiftelse, företag eller organisation, idag är det viktigt att vi alla hjälps åt att göra världen lite bättre, i både stort och smått. Att göra gott får både varumärken och humankapital att växa.

BYGG & INDUSTRI

Digitala innovationer och hållbarhet driver utvecklingen

Sedan många år tillbaka har vi följt utvecklingen inom sektorn bygg- och industri dagligen. Digitaliseringen börjar ta fart på riktigt inom bygg- och industri. Industrin ligger längre fram än bygghandeln, här ser vi en mängd olika digitala innovationer som både förenklar och förbättrar industrisektorn. Inom byggsektorn gäller det att ligga i framkant, även här kommer e-handel och digitala verktyg att dominera inom en inte alltför snar framtid. Med vår kunskap och förståelse för bygg- och industri hjälper vi uppdragsgivare med att bygga varumärket och stärka affären.

RETAIL

Ta plats i den digitala kapprustningen för framtiden

Det händer otroligt mycket när det gäller utvecklingen av e-handel. Ingen bransch, ingen aktör kommer att stå utanför e-handel i framtiden. E-handeln står också inför stora förändringar och utmaningar, inte minst när det gäller miljöfrågan. Vi följer utvecklingen noga, gräver fram fakta, varje dag. Vår utmaning består i att se till att våra uppdragsgivare är pålästa och rustade inför den strukturella omvandling som sker inom det digitala och främst e-handeln. Vi lyckas bra med vår utmaning, våra uppdragsgivare ligger långt fram i både kunskap och närvaro och tar plats i informationsflödet som experter. Tillsammans skapar vi en position som stimulerar uppdragsgivarens affär inom e- handel på ett hållbart sätt.

HÄLSA

En av de starkast växande branscherna

Hälsosektorn är ett område som växer i betydelse på många olika sätt. Det är något som berör hela samhället då ohälsan ökar och vi får både mer kunskap och informationsflödet ökar. Med gedigen erfarenhet från flera olika områden i branschen ser vi många möjligheter till att göra skillnad och lyfta frågor och ämnen på ett relevant och professionellt sätt.

SAMHÄLLSFRÅGOR

Alla vinner på att våga ta ställning i viktiga frågor

Att visa varumärkets värderingar genom att ta del av samhällsdebatten på något sätt blir allt viktigare och ses idag som något av en hygienfaktor. Att välja samverkan med varumärken som står för likvärdiga och tydliga värderingar är lika viktigt för kunder, partners som anställda. Vi har verkat inom samhällsfrågor för olika varumärken i många år och kommer från journalistiken där grunden är ämnen som berör, engagerar och inspirerar mottagaren. Att koppla ihop varumärken med samhällsfrågor på olika sätt är något vi lägger lite extra omsorg åt. Stiftelse, företag eller organisation, idag är det viktigt att vi alla hjälps åt att göra världen lite bättre, i både stort och smått. Att göra gott får både varumärken och humankapital att växa.
mobile-logo@2x_black

“Let Us Tell Your Story…”
Visuell Norden – Ett PR- & contentbolag för den nya tidens kommunikation