THOUGHT LEADERSHIP – en effektiv strategi

Med en bakgrund inom journalistik, marknadsstrategi och försäljning vet vi hur man bygger en thought leader. Det innebär att vi etablerar och positionerar våra kunder som experter inom de branscher de verkar, med frågeställningar som är angelägna för marknaden. Målet är att få marknaden inse att företaget eller personen har den bästa förståelsen för marknadens utmaningar. För att göra det arbetar vi med några av de mest effektiva verktygen: PR och rörligt content.
Thought leadership bygger förtroende. Och förtroende skapar affärer. Det är det enkla svaret på frågan varför Thought leadership är en så effektiv strategi och varför vi specialiserat oss på det.
Nedan återfinns några av de områden vi specialiserat oss inom.  Det är områden vi bevakar kontinuerligt och där vi byggt upp både en bred och djup kunskap, vilket vi har stor nytta av när vi hjälper företag, organisationer och varumärken med sin kommunikation.

BYGG & INDUSTRI

Digitala innovationer och hållbarhet driver utvecklingen

Vi följer utvecklingen inom bygg- och industrisektorn sedan länge. Digitaliseringen börjar ta fart på riktigt och vi ser en mängd olika digitala innovationer som förenklar och förbättrar industrisektorn. Även här kommer e-handel och digitala verktyg att dominera inom en inte alltför snar framtid. Med vår kunskap och förståelse för bygg- och industri hjälper vi våra uppdragsgivare att bygga varumärket och stärka affären.

RETAIL

Strukturomvandling i raketfart

Ingen bransch, ingen aktör kommer att stå utanför e-handel i framtiden och i och med pandemin går utvecklingen allt snabbare. Vi följer utvecklingen noga och  gräver fram fakta, varje dag. Vår uppgift är att se till att våra uppdragsgivare är pålästa och rustade inför den strukturella omvandling som sker inom handeln och kan ta plats som experter. Tillsammans skapar vi en position som stärker uppdragsgivarens affär på ett hållbart sätt.

HÄLSA

En av de starkast växande branscherna

Hälso- och sjukvårdssektorn är ett område som växer i betydelse på många olika sätt. Det är ett område som för de allra flesta ses som ett av de viktigaste och som diskuteras dagligen. Vi har lång erfarenhet av kommunikationslösningar inom hälsosektorn och ser många möjligheter till att lyfta frågor och ämnen på ett relevant och intressant sätt som gör skillnad på riktigt.

SAMHÄLLSFRÅGOR

Att våga ta ställning i viktiga frågor

Att visa varumärkets värderingar genom att vara en del av samhällsdebatten blir allt viktigare och börjar närmast ses som en hygienfaktor. Vi har verkat inom samhällsfrågor för olika varumärken i många år och med vår bakgrund i journalistik är vi vana att mejsla fram ämnen som berör, engagerar och inspirerar mottagaren – och skapar trovärdighet och stärker affärer.
mobile-logo@2x_black

”Let Us Tell Your Story…”
Visuell Norden – Ett PR- & contentbolag för den nya tidens kommunikation