9 skäl att bli en Thought Leader

Thought Leadership är en strategi för att positionera företaget som relevant, förtroendeingivande, inflytelserik opinionsbildare och expert inom ett nischat område. Det uppnås genom att leverera värde i form av insikter och kunskap och att driva frågor viktiga för branschen. Rätt utfört och med en tydlig koppling till affärsmålen är det ett synnerligen kostnadseffektivt sätt att:

1. Öka kännedom om varumärket
Särskilt när varumärket förekommer i s k earned media.

2. Skapa trovärdighet och förtroende
Thought leadership ger ett ökat förtroende för varumärket: 89% av beslutsfattare inom B2B uppger att content från thought leaders är effektivt i att få dem att få ett bättre intryck/bild av ett företag.*

3. Kunna kliva in tidigt i sina kunders köpresa
Thought leadership gör det möjligt att över tid och på ett trovärdigt sätt berätta om hur din unika kunskap och expertis kan adressera kundernas utmaningar. Man kliver helt enkelt in tidigare i kundens köpresa. 59% av beslutsfattare inom B2B uppger att ett företagets content är en mer trovärdig källa för att utvärdera ett företags förmågor och kompetenser än företagets marknadsmaterial och produktblad.*

4. Få varumärket att upplevs som ett premiumval
Det i sin tur gör många kunder mindre priskänsliga. 41% av beslutsfattare inom B2Buppgav att de är mer benägna att betala ett högre pris för att arbeta med en organisation som producerar thought leadership content visavi en som inte gör det.*

5. Öka möjligheten att attrahera talanger (employer branding)
En välkänd thought leader tenderar att ha lättare att rekrytera ny personal.

6. Skapa stolthet och engagemang hos befintlig personal
Medarbetare känner stolthet över att arbeta på en arbetsplats som syns och hörs i media och deltar i debatten. Det i sin tur skapar engagemang.

7. Agera dörröppnare för säljkåren
Med hjälp av thought leadership content kan ett förtroende och grunden till en relation med varumärket skapas redan innan kontakt, vilket underlättar för säljkåren att få till ett möte.

8. Påverka köpbeslut
49% av beslutsfattare inom B2B uppger att thought leadership content är effektivt i att påverka deras köpbeslut.* 51% uppger att det fått dem att köpa produkter eller tjänster de tidigare inte haft i åtanke.

9. Attrahera samarbetspartners och leverantörer
En thought leader syns och hörs – och blir inbjuden att synas och höras. Andra personer och företag vill generellt associera sig med de som är kunniga och välkända då de upplevs som pålitliga.

* Källa: The 2020 B2B Thought Leadership Impact Study: global undersökning bland 3,200 business decision-makers (e.g. buyers) and thought leadership producers from a wide range of industries across APAC, EMEA and the U.S.