Det här krävs för att bli en Thought leader

Idag är det sällan enbart företags fysiska produkter eller tjänster som är avgörande när en kund väljer leverantör. För att vara ”valbar” krävs även en stor portion trovärdighet, särskilt gäller detta inom B2B. Vägarna till att bygga trovärdighet är flera. Att bygga en position som thought leader är – rätt utfört – ett synnerligen effektivt sätt. Och bra för affärerna! Men det är inte en strategi som passar alla företag. Här berättar vi vad som krävs.

Thought leadership handlar om att lyfta fram ämnen och driva frågor, bortom företagets egna produkter och tjänster. Syftet är att bygga en expertposition som förmedlar att man har den bästa förståelsen för kundens utmaningar och därmed också de bästa förutsättningarna att lösa dem. Det handlar om att bygga och stärka trovärdighet om företagets kompetens helt enkelt.

Det finns tydliga vägar att gå för att bygga ett thought leadership, men det är inte alla som med trovärdighet kan positionera sig som expert och talesperson för en fråga eller en hel bransch. Här är vad som krävs:

1. En bra produkt eller tjänst
I grunden ligger naturligtvis att företaget erbjuder en bra produkt eller tjänst. Att söka bygga expertis och trovärdighet inom en bransch utan att backa upp det med bra produkter är dödsdömt.

2. Medarbetare som är eller har potential att bli experter
Man brukar säga att ett thought leadership förtjänas utifrån företagets och medarbetarnas meriter och expertkunskap. Utan egna experter blir budskapet från företaget inte trovärdigt.

3. Långsiktighet
Att bygga ett thought leadership är ett strategiskt beslut och inte något man kan hålla på med ibland. Det är heller ingen kampanjmetod, utan kräver långsiktighet.

4. Uthållighet och konsekvens
Att bygga ett thought leadership kräver uthållighet. Det betyder inte att thought leadership-budskap ska vara det enda som kommuniceras, men man måste vara redo att satsa på detta under en längre tid och vara konsekvent.

5. Strategin måste vara förankrad
Satsningen på thought leadership behöver också vara förankrad inom organisationen, så att experterna ges förutsättningar att verkligen leverera. En utbildningsinsats kan behövas, liksom medieträning. Annars får man inte ut den fulla effekten av insatsen.

6. Möjlighet/förmåga att producera relevant och högkvalitativt content
Relevant content av hög kvalitet är en viktig del i strategin att bygga ett thought leadership.

7. Ta varje relevant chans att synas
Det kräver till exempel att man är proaktiv och arbetar för att bli inbjuden som paneldeltagare eller talare på konferenser, i poddar, tv-soffor, osv.

8. Mod och självförtroende att våga ta ställning.
Att vara thought leader handlar i regel om att stå för något, att våga ta ställning. Att ha tydliga övertygelser och åsikter kan vara avgörande för att uppmärksammas. Det kan betyda att du måste våga sticka ut hakan och faktiskt tycka något eller bidra med insikter och kunskap som går emot gängse bild av något (s k ”counter-narrative opinions”).