Var inte rädd för att ta in tv-makare tidigt i varumärkesprocessen

Att driva affären med hjälp av storytelling i rörligt format är inget nytt. Idag är det närmast en hygienfaktor. Film skapar känslor och känslor säljer. Trots att alla medvetna marknadschefer vet detta, kommer producenter, i bästa fall med erfarenhet som tv-makare, alltför ofta in när varumärkeskonceptet i princip redan är satt.

Första reklamfilmerna visades redan 1915-talet på biograferna i Sverige. Att film skapade känslor hos publiken var redan då vedertaget och tilltaget att sälja produkter och tjänster med film blev ännu ett bevis på att känslor säljer.

Så att rörligt innehåll skapar känslor är inget nytt och att känslor säljer är inte heller något nytt. Vad som däremot är nytt är att vi människor numera lever med olika digitala plattformar som ger oss möjlighet att se rörliga produktioner dygnet runt. Den tekniska utvecklingen möjliggör sofistikerade produktioner som tränger ännu djupare in i vårt känslocentrum. För yngre generationer är rörligt material mer självklart än text- och stillbildsmaterial, vilket ytterligare ställer nya krav på varumärken. Om ditt varumärke ska ha en chans att fånga nya, yngre målgrupper och samtidigt hålla kvar din trogna kundgrupp, är rörligt material ett måste. Naturligtvis i kombination med att finnas på de rätta plattformarna och vid rätt tid.

Den nya tidens kommunikation kräver att marknadsförare redan tidigt i processen tänker strategiskt kring hur de ska använda det rörliga innehållet optimalt. Det i sin tur kräver att man arbetar tillsammans med expertis inom storytelling och filmskapande redan i starten av planeringsprocessen, oavsett om det är en säljdrivande kampanj eller långsiktigt varumärkesbyggande.

Många gånger upplever vi som arbetarar med storytelling och rörlig produktion att vi kommer in för sent i processen. ”Ja, så ska vi göra filmer på det här konceptet också”-tänket… Rådet blir att inte vara rädd för att ta in externa erfarna film/tv-makare i ett tidigt skede och arbeta tillsammans med varumärkesexperterna. Många marknadschefer har börjat att förstå fördelarna med detta,även om det fortfarande är skrämmande många som inte vågar utmana de traditionella processerna.

Sammanfattningsvis, eftersom framgångsrik kommunikation idag i huvudsak handlar om rörligt uttryck, har vi svårt att förstå varför rörlig expertis inte tas in på en strategisk nivå i större utsträckning. Det finns dock några modiga marknadsförare därute, vi ser gärna fler!