5 kännetecken på effektivt Thought leadership-content

Thought Leadership-content, innehåll som är producerat i syfte att positionera sig som thought leader, har stor potential både att markant påverka hur ett varumärke uppfattas och att öka försäljning. Inte minst gäller detta för B2B-företag. Men det gäller att det content som produceras håller hög kvalitet, annars är risken stor att det snarare skadar varumärket och affärerna. Här är vad beslutsfattarna efterfrågar.

Nyligen släpptes The 2020 B2B Thought Leadership Impact Study, en global undersökning bland 3 200 beslutsfattare inom B2B och företag som producerar thought leadership-content. Studien genomfördes för tredje året i rad och bakom den står Edelman och LinkedIN.

En av slutsatserna man drar är att Thought Leadership-content har potential att vara ytterst effektivt, både för varumärket och försäljningen. Till exempel uppgav 49% av beslutsfattarna att Thought leadership-content påverkar deras köpbeslut och 41 % angav att de var beredda att betala mer för att samarbeta med ett företag som arbetar med thought leadership content än de som inte gör det.

Men det kräver att det content som produceras håller hög kvalitet, annars kan det snarare skada varumärket. Och tyvärr visar undersökningen att det finns en del att göra: enbart 15% av beslutsfattarna anser att kvaliteten på det content de brukar ta del av är mycket bra eller utmärkt. Istället anser 29 % att det mesta av den content de idag ser snarare är mediokert eller till och med dåligt. Och risken med det är stor: 25 % uppger att thought leadership-content har haft en direkt påverkan på att inte välja en leverantör eller samarbetspartner.

Det är med andra ord mycket viktigt med ett högkvalitativt content. Men hur ska då content vara för att uppfattas hålla hög kvalitet? Studien identifierar också vad beslutsfattarna uppskattar:

1. Content som pekar på möjliga utmaningar och nya möjligheter

2. Content som bjuder på nya perspektiv på branschens och företagens utmaningar

3. Content som även innehåller svar på hur man bör agera på de utmaningar och perspektiv som som lyfts

4. Content som är kortfattat och lättförståeligt.

5. Content som inte är ytligt eller tydligt säljande.

Det beslutsfattarna efterlyser är således primärt nya insikter och perspektiv, sådant som de själva missat i sina egna analyser. Dessutom är det viktigt att innehållet inte är uppenbart ”säljande” och ytligt, liksom att hålla sig kort och uttrycka sig på ett sätt som är lätt att ta till sig. Gör man det har man goda chanser att positionera sig som en thought leader.

Källa: The 2020 B2B Thought Leadership Impact Study, en global undersökning bland 3 200 beslutsfattare (bl a inköpare) och företags om producerar thought leadership-content i ett stort antal branscher.