Därför är Thought leadership en effektiv strategi för B2B

Thought Leadership är ett begrepp som etablerat sig alltmer inom PR-världen de senaste åren. Uttrycket handlar om att bygga förtroende och skapa trovärdighet för ett varumärke eller person. Idag pratar vi om thought leadership som en marknadsföringsstrategi med fokus på att använda företagets unika position och kunskap i det taktiska kommunikationsarbetet.

“We have studied trust for 20 years and believe that it is the ultimate currency in the relationship that all institutions—companies and brands, governments, NGOs and media—build with their stakeholders. For a business, especially, lasting trust is the strongest insurance against competitive disruption, the antidote to consumer indifference, and the best path to continued growth. Without trust, credibility is lost and reputation can be threatened.”
                                                     Edelman, världens största, globala kommunikationsbyrå

Idag krävs trovärdighet
Så, varför är detta en så effektiv strategi, inte minst för B2B-företag? Jo, det handlar om hur människor fattar beslut, inte minst köpbeslut: alla beslut – stora som små, inom b2b såväl som b2c – baseras på emotionella faktorer, inte rationella. Vi väljer med hjärtat men motiverar med hjärnan (något som bl.a. Daniel Kahneman bevisat och fått Nobelpriset för). Idag är det sällan bara ett företags tjänster eller fysiska produkter som avgör när en kund ska välja en leverantör framför en annan. Idag krävs framför allt en stor portion trovärdighet. Extra viktigt är detta för tjänsteföretag, som ofta har ett mer komplext erbjudande.

Förtroende ger riskreducering
Kunder vill helt enkelt göra affärer med människor och varumärken de litar på. Företag som köper av företag har oftast som mål att lösa ett praktiskt problem eller hitta en öppning att förbättra sina affärsprocesser. I kontrast till de rationella kundbehoven står rädslan och risken att fatta ett dåligt beslut genom att köpa ”fel”, den ”emotionella risken”. Inom B2B-försäljning överbyggs risktagande med förtroende; det är därför som relationsbygge är grunden för så gott som all B2B-försäljning.

Expertis bygger förtroende
Förtroende utvecklas bland annat genom att du visar på din expertis, vilket i sin tur skapar trovärdighet.

Thought leadership handlar därför om att lyfta fram ämnen och driva frågor, bortom ditt företags egna produkter och tjänster, som är relevanta och av värde för din målgrupp dvs potentiella och befintliga kunder och andra intressenter. Målet är att få marknaden inse att just ert företag har den bästa förståelsen för kundens utmaningar och därmed också de bästa förutsättningarna att adressera och lösa dem.

Thought leadership bygger förtroende. Och förtroende skapar affärer. Det är det enkla svaret på frågan varför Thought leadership är en så effektiv strategi.