E-handelsåret 2020 – en snabbspolning utan dess like

Vi har blivit vana att beskriva e-handelns utveckling med ord som explosion, raket och turbo. Men hur sammanfattar man e-handelsåret 2020 – året då e-handeln växte med historiska 40%, där vi i vissa fall kunde se en snabbspolning av motsvarande tre års utveckling på tre veckor? – och då hela 85% (!) av Sveriges vuxna befolkning handlade något på nätet under en enskild månad (december)?

I förra veckan veckan släppte PostNord sin E-handelsbarometer. I den sammanfattas utvecklingen för e-handeln under förra året. Att säga att coronaåret 2020 var ett år då e-handeln fick sitt stora genombrott är närmast en underdrift: tillväxten landade på historiska 40% på totalen och e-handeln omsätter nu 122 miljarder i Sverige. På frågan var man gjorde sitt senaste inköp svarar ungefär lika många online som fysisk butik. Dessutom har varannan svensk handlat nya produktgrupper på nätet till följd av pandemin, dvs breddat sitt konsumtionsmönster online.

Alla branscher påverkas

2020 var året då e-handlare snabbt tvingades förändra sig för att möta nya kunder och kundbehov. Främst drevs utvecklingen på av efterfrågan på apoteksvaror och livsmedel, men i princip alla branscher påverkades. Även branscher som bygghandeln, som historiskt haft en blygsam onlineförsäljning, kunde se e-handeln öka med 41% när hemarbetande och hemestrande svenskar satsade på sina hem.

Hemelektronik är den bransch som har störst försäljningsandel som sker online (43%), följt av kläder och skor (30%). För böcker och media var annars andelen 59% redan år 2019, men för 2020 finns inga siffror inrapporterade.

Dagligvaror ökade mest tack vare Click and collect

Dagligvaruhandeln i Sverige har hittills haft en relativt liten andel som säljs online och har därför setts som något av ”det svarta fåret” i e-handelssammanhang, men under 2020 fördubblades försäljningen (95%) och står nu för drygt 4% av omsättningen i dagligvaruhandeln, vilket dock motsvarar 14 miljarder. Därmed är branschen i omsättning räknat tredje största branschen på nätet, strax efter kläder och skor på 15 miljarder. Mest omsätter hemelektronk med sina 25 miljarder i onlineförsäljning.

Möjligheten till snabb uppskalning för dagligvaruhandeln tillskrivs primärt möjligheten att hämta upp i butik, s k click and collect, som ökade med 173%, medan hemleveranserna stannade på 55%.

Ä-handeln – nya kundgrupper gjorde entré

Under 2020 fick vi se nya kundgrupper börja handla online, inte minst de äldre. Som en direkt följd av pandemin har de äldre börjat e-handla och då främst läkemedel, livsmedel och böcker.

Re-Commerce

Tillväxten online för second hand, eller som branschen också kallas Re-Commerce, var fortsatt stark under 2020 och återfinns nu på flera digitala kanaler. Detta är en global trend som drivs på inte minst av de nya generationerna Millenials och Generation Z. Drivkrafterna bakom är förutom hållbarhetstänk, en vintage-trend liksom möjligheten att köpa eftertraktade märkesvaror billigt.

Click & collect och kontaktlöst

Last mile-frågorna fortsatte att dominera och 2020 var året då olika Click&collect-lösningar på allvar slog igenom, inte minst inom dagligvaror (se ovan). Detta delvis som en effekt av att hemleveranser åtminstone delvis slog i taket vad gäller kapacitet. Överhuvudtaget blev ”kontaktlöst” ett viktigt begrepp, oavsett om man valde hemleverans eller andra alternativ.

Att en stor del av denna utveckling är framdrivet av Corona är uppenbart. Hur mycket som kommer att vara kvar post-Corona är fortfarande en öppen fråga där åsikterna går isär. Postnord spår i alla fall en fortsatt ökning med 7% under 2021.

Själva kommer vi att återkomma i frågan.