Glöm inte rörligt content i längre format om du är thought leader

För att bli en thought leader måste varumärket upplevas som en trovärdig aktör och expert inom sitt område. Det handlar ofta om att dela med sig av kunskap och insikter som är berikande för andra. För att driva kunskap krävs ofta längre, förklarande format. Och det allra bästa sättet att förklara komplext content är i rörligt format.

Att prata om vikten av rörligt innehåll är idag närmast att slå in öppna dörrar. Alla som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt vet att det idag är något av en hygienfaktor. I december 2020 kom den årliga rapporten från Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, som visar att vi under det gångna året varit än mer hängivna digitala plattformar. Inte helt oväntat har Youtube ökat sin penetration sedan 2019 – från 86 procent till 91 procent i Q3 2020, dvs drygt 9 av 10 internetanvändare 16+ år tittar på Youtube. När det gäller användningen av sociala medier generellt, har den ökat från 87 procent i första kvartalet 2020 (Q1) till 89 procent i tredje kvartalet (Q3).

Idag har väldigt många siktet inställt på korta, rörliga produktioner som snabbt ska fånga tittaren på sociala medier – och med all rätt. Du har cirka 7 sekunder på dig att fånga tittarens uppmärksamhet innan hen går vidare om det inte är tilltäckligt lockande. Så de första bilderna är helt avgörande.

Men frågan är om vi ibland har siktet alltför hårt inställt på det korta, snabba och tappar fokus på att hålla kvar tittaren över tid? Kombinationen kort, snabbt som väcker uppmärksamhet och längre, förklarande är avgörande för framgång. I synnerhet nu när varumärken förväntas vara transparenta och stå för något som känns viktigt. Vill man uppfattas som en thought leader, behöver siktet definitivt kunna ställas om till lite längre format för att kunna förmedla kunskap, insikter och fördjupning.

2021 spås bli ett år då vi ofta kommer att höra talas om begreppet ”brand activism”, och det är säkert kittlande för många varumärken att ta ställning idag, inte minst med tanke på hur världen ser ut. Härligt, modigt och befriande. Men glöm då inte de längre formaten där du kan förklara, annars kan ditt ställningstagande bli platt. Och du får svårt att uppfattas som en thought leader.